CMR-ul SAU SCRISOARTEA DE TRASURA

CMR-ulCMR-ul este contractul de transport pe baza caruia se face livrarea unei marfi. Scrisoarea de trasură este întocmită în trei exemplare originale, semnate de expeditor și de transportator, aceste semnături putând să fie imprimate sau înlocuite prin ștampilele expeditorului și transportatorului, dacă legislația țării în care este întocmită scrisoarea de trasură o permite.

Primul exemplar (de obicei alb) se remite expeditorului (dupa ce este semnat de cumparator), al doilea (rosu) însotește marfa, iar al treilea (verde) se reține de transportator.

1. CMR-ul obligatoriu trebuie să conțină următoarele date:
a) locul și data întocmirii sale;
b) numele și adresa expeditorului;
c) numele și adresa transportatorului;
d) locul și data primirii mărfii și locul prevăzut pentru eliberarea acesteia.
e) numele și adresa destinatarului;
f) denumirea curentă a naturii mărfii și felul ambalajului, iar pentru mărfurile periculoase, denumirea lor general recunoscută;
g) numărul coletelor, marcajele speciale și numerele lor;
h) greutatea brută sau cantitatea altfel exprimată a mărfii;
i) cheltuielile aferente transportului (preț de transport, cheltuieli accesorii, taxe de vama și alte cheltuieli survenite de la încheierea contractului și până la eliberare);
j) instrucțiunile necesare pentru formalitățile de vamă și altele;
k) indicația că transportul este supus regimului stabilit prin prezenta convenție și nici unei alte clauze contrare.

2. Dacă este cazul, CMR-ul trebuie să conțină și indicațiile următoare:

a) interzicerea transbordării;
b) cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa;
c) totalul sumelor ramburs de perceput la eliberarea mărfii;
d) valoarea declarată a mărfii și suma care reprezintă interesul special la eliberare;
e) instrucțiunile expeditorului către transportator cu privire la asigurarea mărfii;
f) termenul convenit în care transportul trebuie să fie efectuat;
g) lista documentelor remise transportatorului.

CMR-ul este CONVENȚIA din 19 mai 1956 referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele, semnată la Geneva (CMR*), ratificată de România prin Decretul 451/1972 la data 06-dec-1972.

CMR-ul poate fi insotit de factura explicita, aviz de expeditie ce expliciteaza marfa, lista de coletaj sau livrare.

In cazul structurilor montate de noi, Unic Rotarex expediaza marfa cu CMR si aviz de expeditie. In cazul in care marfa este receptionata temporar sau definitiv de catre cumparator, Unic Rotarex expediaza marfa pe baza de CMR si lista de coletaj.