DURABILITATEA

Durabilitatea elementelor structurale si nestructurale pentru constructiile realizate de UNIC ROTAREX SRL se determina in functie de clasa de corozivitate a fiecarui amplasament in parte, conform SR EN ISO 12944-2 precum si functie de acoperirea cu zinc depus termic pe tabla din otel pentru profile, conform SR EN 10346, dupa regulile prezentate in continuare.

1. DESCRIERE
Profilele metalice cu pereţi subţiri se realizează prin formare la rece din tablă de oţel zincat. Aceste profile cu pereţi subţiri au în secţiune forma C şi sunt prevăzute cu găuri pentru asamblare cu şuruburi.
Produsele se realizează din tablă de oţel zincat marca min. DX51D+Z140. Grosimea tablei este cuprinsă între 0,5 mm şi 1,20 mm. «SR EN 10346/2009 -Tabla continua subtire, galvanizata, pentru formare la rece». La livrare tabla este insotita de «Certificat de calitate» si de «Declaratie de conformitate» din partea producatorului. Verificarea acestora se faceconf. « SR EN 1090-1+A1:2012 ».
La stabilirea durabilitatii pentru fiecare obiect in parte se utilizeaza datele din tabelele
ghidului GP 111 – 2004 “Ghid de proiectare si executie privind protectia impotriva coroziunii a constructilor de otel”. – editia revizuita din noiembrie 2011.

2. CLASIFICAREA MEDIILOR AGRESIVE
În concordanţă cu SR EN ISO 12944-2 şi SR ISO 9223, mediile agresive care acţionează asupra construcţiilor din oţel supraterane şi a elementelor lor componente se clasifică, în şase clase de corozivitate atmosferică:
C1 – foarte slabă;
C2 – slabă;
C3 – medie;
C4 – ridicată;
C5-I – foarte ridicată (industrială);
C5-M – foarte ridicată (marină).
În tabelul 2.1 se dau, cu caracter de exemplificare, diferite tipuri de medii corespunzătoare claselor de corozivitate.
Tabelul 2.1 :

durabilitatea structurilor metalice

3. CLASE DE DURABILITATE

Durabilitatea sistemelor de acoperiri metalice (acoperiri de zinc) aplicate pe suprafeţele de oţel se clasifică în cinci clase de durabilitate, conform SR EN ISO 14713-1:
a) durabilitate foarte mică (VL): 0…< 2 ani; b) durabilitate mică (L): 2... < 5 ani; c) durabilitate medie (M): 5…< 10 ani; d) durabilitate mare (H): 10…< 20 ani; e) durabilitate foarte mare (VH): ≥ 20 ani. [/av_textblock] [av_textblock size='' font_color='' color=''] 4. DESCRIEREA SISTEMELOR DE PROTECTIE IN FUNCTIE DE CLASA DE COROZIVITATE
4.1. Sisteme de protecţie pentru medii cu clasa de corozivitate C1
În medii cu clasa de corozivitate C1 nu este necesară protecţia împotriva coroziunii a suprafeţelor de oţel.
In cazul în care din criterii estetice/de finisare rezultă necesitatea acoperirii suprafeţelor de
oţel, se vor prevedea sistemele de protecţie pentru clasa de corozivitate C2.
4.2. Sisteme de protecţie pentru medii cu clasa de corozivitate C2
Sistemele de protecţie anticorozivă din acoperiri metalice (acoperiri de zinc, aliaje de zinc şi aluminiu) pentru medii cu clasa de corozivitate C2 sunt prezentate în tabelul 4.1 (SR EN ISO 2063).
Tabelul 4.1:

tabel cu valori ce reprezinta durabilitatea structurii metalice

4.3. Sisteme de protecţie pentru medii cu clasa de corozivitate C3
Sistemele de protecţie anticorozivă din acoperiri metalice (acoperiri de zinc, aliaje de zinc şi aluminiu) pentru medii cu clasa de corozivitate C3 sunt prezentate în tabelul 4.2 (SR EN ISO 14713-1 şi SR EN ISO 2063).
Tabelul 4.2:

tabel cu valori ce reprezinta durabilitatea structurii metalice

Astfel pentru clasa C3 (spaţii de fabricaţie cu umiditate ridicată şi o poluare redusă a aerului, ca de exemplu industria alimentară, spălătorii, fabrici de bere, fabrici de lapte) pentru strat de zinc depus termic pe table din otel (punctul 2 din tabelul 4.2) durabilitatea pentru tabla acoperita cu zinc Z275 g/mp se stabileste durata de viata minima si maxima pana la prima mentenanta a sistemului de protectie astfel: durabilitatea s-a stabilit pe baza mediei între durata de viată minimă şi maximă pâna la prima mentenanţă, de exemplu pentru o acoperire de zinc cu grosimea de 20 microni în clasa de corozivitate C3 (viteza de coroziune a zincului este cuprinsă între 0,7 microni/an şi 2,1 microni/an) rezultă o durabilitate estimată de 20/0,7 = 29 ani şi 20/2,1 = 10 ani.
Durabilitatea medie estimată este de (29+10)/2 = 19 ani şi este este încadrată în clasa“mare” (vezi pct. 5.1.3 GP 111 – 2004 “Ghid de proiectare si executie privind protectia impotriva coroziunii a constructilor de otel”).
4.4. Sisteme de protecţie pentru medii cu clasa de corozivitate C4
Sistemele de protecţie anticorozivă din acoperiri metalice (acoperiri de zinc, aliaje de zinc şi aluminiu) pentru medii cu clasa de corozivitate C4 sunt prezentate în tabelul 4.3(SR EN ISO 14713-1 şi SR EN ISO 2063).
Tabelul 4.3:

tabel cu valori ce reprezinta durabilitatea structurii metalice

Astfel pentru clasa C4 (spaţii de fabricaţie cu umiditate ridicată şi o poluare ridicată a aerului, ca de exemplu bazine de înot, piscine, uzine chimice) pentru strat de zinc depus termic pe table din otel (punctul 2 din tabelul 4.4) durabilitatea pentru tabla acoperita cu zinc Z275 g/mp se stabileste durata de viata minima si maxima astfel: durabilitatea s-a stabilit pe baza mediei între durata de viată minimă şi maximă pâna la prima mentenanţă, de exemplu pentru o acoperire de zinc cu grosimea de 20 microni în
clasa de corozivitate C4 (viteza de coroziune a zincului este cuprinsă între 2,1 microni/an şi 4,2 microni/an) rezultă o durabilitate estimată de 20/2,1 = 10 ani şi 20/4,2 = 5 ani.
Durabilitatea medie estimată este de (10+5)/2 = 7 ani şi este este încadrată în clasa “medie” (vezi pct. 5.1.3 GP 111 – 2004 “Ghid de proiectare si executie privind protectia impotriva coroziunii a constructilor de otel”).
4.5. Sisteme de protecţie pentru medii cu clasa de corozivitate C5-I
Sistemele de protecţie anticorozivă din acoperiri metalice (acoperiri de zinc, aliaje de zinc şi aluminiu) pentru medii cu clasa de corozivitate C5-I sunt prezentate în tabelul 4.4 (SR EN ISO14713-1 şi SR EN ISO 2063).
Tabelul 4.4:

tabel cu valori ce reprezinta durabilitatea structurii metalice

Astfel pentru clasa C5-I (construcţii sau zone cu condens permanent şi poluare ridicată ) pentru strat de zinc depus termic pe table din otel (punctul 2 din tabelul 4.4)durabilitatea pentru tabla acoperita cu zinc Z275 g/mp se stabileste durata de viata minima si maxima astfel : durabilitatea s-a stabilit pe baza mediei între durata de viată minimă şi maximă pâna la prima mentenanţă, de exemplu pentru o acoperire de zinc cu grosimea de 20 microni în clasa de corozivitate C5-I (viteza de coroziune a zincului este cuprinsă între 2,1 microni/an şi 4,2 microni/an) rezultă o durabilitate estimată de 20/4,2 = 5 ani şi 20/8,4 = 2 ani.
Durabilitatea medie estimată este de (5+2)/2 = 3 ani şi este este încadrată în clasa “mica” (vezi pct. 5.1.3 GP 111 – 2004 “Ghid de proiectare si executie privind protectia impotriva coroziunii a constructilor de otel”).
4.6.Sisteme de protecţie pentru medii cu clasa de corozivitate C5-M
Sistemele de protecţie anticorozivă din acoperiri metalice (acoperiri de zinc, aliaje de zinc şi aluminiu) pentru medii cu clasa de corozivitate C5-M sunt prezentate în tabelul 4.5 (SR EN ISO14713-1 şi SR EN ISO 2063).
Tabelul 4.5:

tabel cu valori ce reprezinta durabilitatea structurii metalice

Astfel pentru clasa C5-M (construcţii sau zone cu condens permanent şi poluare ridicată ) pentru strat de zinc depus termic pe table din otel (punctul 2 din tabelul 4.5) durabilitatea pentru tabla acoperita cu zinc Z275 g/mp se stabileste durata de viata minima si maxima astfel : durabilitatea s-a stabilit pe baza mediei între durata de viată minimă şi maximă pâna la prima mentenanţă, de exemplu pentru o acoperire de zinc cu grosimea de 20 microni în clasa de corozivitate C5-M (viteza de coroziune a zincului este cuprinsă între 2,1 microni/an şi 4,2 microni/an) rezultă o durabilitate estimată de 20/4,2 = 5 ani şi 20/8,4 = 2 ani.
Durabilitatea medie estimată este de (5+2)/2 = 3 ani şi este este încadrată în clasa “mica” (vezi pct. 5.1.3 GP 111 – 2004 “Ghid de proiectare si executie privind protectia impotriva coroziunii a constructilor de otel”).

5. CONCLUZII

Produsele realizate de Unic Rotarex® se executa din tablă de oţel zincată marca min. DX51D+Z140…275 in functie de destinatie si zona in care este amplasata structura.
Pentru clasele de coroziune C1 si C2, clasa coroziva foarte slaba si slaba, acoperirea cu strat de zinc depus termic, cu acoperire minima de 140 g/mp, face ca durabilitatea estimata sa fie foarte mare.
Pentru clasele de coroziune C3, C4, durabilitatea structurilor se incadreaza la durabilitate mare si medie prin utilizarea unui sortiment de tabla cu stratul de acoperire cu zinc de 275g/mp .
NOTA: Consideratiile exprimate se refera la structuri expuse direct mediului coroziv (exterior sau interior). Prin inglobarea structurilor din profile Unic Rotarex® in incinte protectoare sau in interiorul unor casete de finisaj, gradul de agresivitate al mediului se reduce dependent de permeabilitatea materialelor de inchidere si de gradul de etanseizare al acestora.
Durabilitatea produselor Unic Rotarex® poate fi imbunatatita la nevoie si prin aplicarea unor masuri de protejare suplimentara prin aplicarea peste structurile montate de straturi protectoare de grund epoxidic. Masurile speciale de aplicare si de exploatare vor respecta recomandarile furnizorilor respectivelor grunduri.

Data:                                                                                                                          Intocmit:
15.02.2016                                                                                                             Ing. Dan Mocan