Intretinere structuri metalice la constructiile Unic Rotarex®

Intretinerea structurilor metalice la constructiile de tip Unic Rotarex® se face respectand programul de urmarire a comportarii in timp, dat de proiectant prin proiectul tehnic.
Pentru mentinerea in timp a constructiei in stare de functionare din punct de vedere a exploatarii cit si al sigurantei, se vor face verificari periodice a structurii de rezistenta, sau de cite ori
este cazul, iar in caz de necesitate se va indica si executarea remedierilor necesare.In continuare sunt prevazute obiectivele generale ce vor fi urmarite in timpul verficarilor
periodice.
1. Se va verifica starea generala a constructiei.
2. Se vor face verificari atente la elementele de rezistenta in urma unor solicitariexeptionale (explozii, cutremure, etc.)
In cadrul obiectivelor generale expuse anterior, se va urmari cu atentie deosebita, eventuala
aparitie a unora din urmatoarele anomalii:
– inclinarea elementelor structurale, se va stabili eventual evolutia acestor inclinari si se vor mentiona conditiile de producere (socuri, cutremur, etc.); aceste inclinari vor fi
corelate cu posibile tasari ale fundatiilor cladirii;
– aparitia de semne de corodare a armaturilor din elementele de beton armat (pete de rugina, „desenarea” de armaturi, exfolieri sau expulzari ale betonului de acoperire), in special in zonele de amplasare a diblurilor de fixare a structurii in elevatie;
– aparitia de sageti exagerate, pe verticala sau orizontala, ca urmare a unei exploatari obisnuite sau a unor solicitari climatice sau tehnologice curente.
Urmarirea curenta a starii tehnice a constructiei se va face vizual prin observare directa si cu ajutorul unor mijloace simple de uz curent. Se va urmari mentinerea in buna stare de functionare a instalatiilor (apa calda, rece, menajera, gaze, iluminat).
Verificarile vor fi executate de personal de specialitate la interval de un an, max. doi ani sau dupa caz, de cite ori este necesar. La aparitia unor defecte, acestea vor fi aduse la cunostinta personalului responsabil si de specialitate din partea clientului. Acesta va informa proiectantul asupra aspectelor evidentiate, in vederea elaborarii unor posibile solutii de remediere, in urma unor analiza detaliate de specialitate.
In cazul in care proiectantul considera necesara executarea unor lucrari de interventii,acestea se vor face numai pe baza de proiect, in conditiile L10/1995.