TRANSPORT PENTRU STRUCTURILE Unic Rotarex®

transport al structurilor metalice usoareTransport  – Conditii si termeni pentru explicitarea modatitatilor de transoprt al marfurilor Unic Rotarex®

Pentru a putea explica corect transmiterea produselor Unic Rotarex® catre beneficiarii finali prin intermediul transportului, trebuie sa definim un dictionar de termeni si conditii de livrare care sa faca posibila intelegerea clara a tuturor posibilitatilor in care se vor face aceste schimburi.

  • marfa: orice produs care formeaza obiectul livrarii sau a contractului de transport;
  • furnizor: organizatia care livreaza marfurile (Unic Rotarex®);
  •  beneficiar: organizatia care primeste marfurile livrate;
  • expeditor: organizatia care preda marfurile spre transport;
  • caraus: organizatia care executa transportul;
  • destinatar: organizatia care primeste produsele transportate;
  • acte de livrare: procesele verbale de receptie sau autoreceptie, facturile, listele de coletaj, avizele de expeditie;
  • documente de transport: scrisoarea de trasura sau de transport (CMR), conosamentul, foaia de parcurs, buletinul de mesagerii sau alte asemenea documente.

Marfurile Unic Rotarex® se livreaza de obicei catre beneficiarii finali, prin intermediul unui caraus cu respectarea conditiei de livrare (INCOTERMS 2010®) cuprinsa in contract.

CONDITIA DE LIVRARE conform INCOTERMS 2010® va fi evidentiata inca din faza de oferta, apoi in comanda si in contract.
Obligatia de livrarae a furnizorului va fi considerata ca indeplinita in conditiile specificate de conditia de livrare aleasa.

Livrarea se face prin receptie efectiva impreuna cu beneficiarul, delegatul acestuia sau carausul. Unic Rotarex® dispune de un sistem modern de receptie, prin scanarea cu PDA laser a etichetelor cu coduri de bare de pe fiecare colet.

CMR-ul

CMR-ul sau scrisoarea de carutaCMR-ul este contractul de transport pe baza caruia se face livrarea unei marfi. Scrisoarea de trasură este întocmită în trei exemplare originale, semnate de expeditor și de transportator, aceste semnături putând să fie imprimate sau înlocuite prin ștampilele expeditorului și transportatorului, dacă legislația țării în care este întocmită scrisoarea de trasură o permite.

Primul exemplar (de obicei alb) se remite expeditorului (dupa ce este semnat de cumparator), al doilea (rosu) însotește marfa, iar al treilea (verde) se reține de transportator.

1. CMR-ul obligatoriu trebuie să conțină următoarele date:
a) locul și data întocmirii sale;
b) numele și adresa expeditorului;
c) numele și adresa transportatorului;
d) locul și data primirii mărfii și locul prevăzut pentru eliberarea acesteia.
e) numele și adresa destinatarului;
f) denumirea curentă a naturii mărfii și felul ambalajului, iar pentru mărfurile periculoase, denumirea lor general recunoscută;
g) numărul coletelor, marcajele speciale și numerele lor;
h) greutatea brută sau cantitatea altfel exprimată a mărfii;
i) cheltuielile aferente transportului (preț de transport, cheltuieli accesorii, taxe de vama și alte cheltuieli survenite de la încheierea contractului și până la eliberare);
j) instrucțiunile necesare pentru formalitățile de vamă și altele;
k) indicația că transportul este supus regimului stabilit prin prezenta convenție și nici unei alte clauze contrare.

2. Dacă este cazul, CMR-ul trebuie să conțină și indicațiile următoare:

a) interzicerea transbordării;
b) cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa;
c) totalul sumelor ramburs de perceput la eliberarea mărfii;
d) valoarea declarată a mărfii și suma care reprezintă interesul special la eliberare;
e) instrucțiunile expeditorului către transportator cu privire la asigurarea mărfii;
f) termenul convenit în care transportul trebuie să fie efectuat;
g) lista documentelor remise transportatorului.

CMR-ul este CONVENȚIA din 19 mai 1956 referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele, semnată la Geneva (CMR*), ratificată de România prin Decretul 451/1972 la data 06-dec-1972.

CMR-ul poate fi insotit de factura explicita, aviz de expeditie ce expliciteaza marfa, lista de coletaj sau livrare.

In cazul structurilor montate de noi, Unic Rotarex expediaza marfa cu CMR si aviz de expeditie. In cazul in care marfa este receptionata temporar sau definitiv de catre cumparator, Unic Rotarex expediaza marfa pe baza de CMR si lista de coletaj.

CONDITIA DE LIVRARE CONFORM INCOTERMS 2010

conditii de livrare conform INCOTERMS® a structurilor metalice rotarexÎn orice contract de vânzare se pune problema stabilirii modalităților de livrare, a transferului riscurilor și a repartizării între vânzător și cumpărător a cheltuielilor aferente transportului mărfurilor (cheltuieli privind asigurarea mărfii, contravaloarea transportului).

Este anevoioasă rezolvarea acestor formalități de fiecare dată prin inserarea în contract a clauzelor detaliate cuprinzând reglementarea tuturor acestor aspecte. De aceea practica a imaginat o metodă de a scurta drumul până la încheierea contractului, recurgând la termeni comerciali ce condensează într-o formă cat mai simplificată posibil, adica conditia de livrare pe care o adopta si Unic Rotarex ®. CONDITIA DE LIVRARE conform INCOTERMS 2010® va fi evidentiata inca din faza de oferta, apoi in comanda si in contract. Simpla prezenta in contract a abrevierii conditiei de livrare alese este suficienta pentru a lua in considerare acest inteles .

EXW (EX WORKS)
Produsul si riscurile se transfera cumparatorului, incusiv plata transportului si costul asigurarii de la poarta fabricii vanzatorului. Este conditia de livrare  pentru vanzator care trebuie sa puna marfa ambalata la dispozitia cumparatorului, care este obligat sa o incarce pe cheltuiala si riscul sau.

FCA (Free Carrier)
Franco caraus inseamna ca vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care a predat marfa vamuita pentru export, in grija carausului desemnat de cumparator la locul sau punctul convenit. In cazul in care cumparatorul nu indica un punct precis, vanzatorul poate sa aleaga punctul de la locul sau raza teritoriala mentionata unde carausul urmeaza sa preia marfa in custodia sa. In cazul in care potrivit practicii comerciale este necesar sprijinul vanzatorului pentru incheierea contractului cu carausul (cum este cazul in transportul CFR sau aerian). Vanzatorul actioneaza pe riscul si cheltuiala cumparatorului.

CPT (Carriage Paid To)
Vanzatorul plateste pentru transportul marfii la destinatia convenita. Riscurile de pierdere sau de deteriorare a marfii, precum si orice alte cheltuieli suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc dupa ce marfa a fost predata carausului trec de la vanzator la cumparator in momentul in care marfa a fost predata carausului. In cazul in care pentru transportul marfii se folosesc carausi succesivi, riscurile trec de la vanzator la cumparator in momentul in care marfa a fost predata primului caraus. Termenul CPT implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export Acest termen poate fi folosit pentru toate modurile de transport, inclusiv pentru transportul multimodal.

CIP (Carriage and Insurance Paid)
Vanzatorul are aceleasi obligatii ca la termenul CPT dar suplimentar el trebuie sa efectueze si asigurarea pentru acoperirea riscului de pierdere sau deteriorare a marfii pe timpul transportului. Vanzatorul incheie contractul si plateste prima de asigurare. Cumparatorul trebuie sa ia nota ca in cazul CIP vanzatorul este obligat sa obtina prima de asigurarea pentru acoperire minima. Termenul CIP implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export Acest termen poate fi folosit pentru toate modurile de transport, inclusiv pentru transportul multimodal.

DAT (Delivered at Terminal)
Vanzatorul livreaza si descarca din mijlocul de transport la terminalul (din portul sau locul) stabilit cu cumparatorul. Terminal inseamna orice loc, cum ar fi: chei; depozit; strada; cargo terminal; terminal CFR. Vanzatorul acopera toate costurile pentru livrarea si descarcarea marfurilor la terminalul stabilit. Este recomandat ca notiunea de Terminal sa fie foarte bine precizata. DAT acopera formalitatile de vamuire la export dar NU include costul formalitatilor de vamuire la import.

DAP (Delivered at Place)
Vanzatorul livreaza marfurile in mijloacele de transport adecvate la locul stabilit cu cumparatorul. Vanzatorul acopera toate costurile pentru livrarea si descarcarea marfurilor la terminalul stabilit. Este recomandat ca notiunea de Terminal sa fie foarte bine precizata. In cazul in care vanzatorul suporta costuri legate de descarcarea bunurilor la destinatie, acesta Nu are dreptul sa refactureze aceste costuri cumparatorului. Este recomandat ca notiunea de LOC sa fie foarte bine precizata. DAP acopera formalitatile de vamuire la export dar NU include costul formalitatilor de vamuire la import.

DDP (Delivered Duty Paid)
Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care marfa a fost pusa la dispozitia cumparatorului, la locul convenit (din tara importatoare). Vanzatorul trebuie sa suporte toate cheltuielile si riscurile legate de aducerea marfii in acest loc inclusiv a taxelor vamale, a altor taxe si speze oficiale care se platesc la import, precum si a costurilor si riscurilor de indeplinire a formalitatilor vamale. Acest termen poate fi folosit indiferent de modalitatea de transport.

FAS (Free Alongside Ship)
Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care marfa a fost pusa de-a lungul vasului, pe chei sau pe slepuri, barje sau pe bac, in portul de incarcare convenit. Aceasta inseamna ca toate costurile si riscurile de pierdere sau deteriorare a marfii sunt suportate din acel moment de cumparator. Termenul FAS implica obligatia cumparatorului de vamuire a marfii pentru export si nu trebuie folosita in cazul in care cumparatorul nu poate sa indeplineasca direct sau indirect formalitatile de export Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare.

FOB (Free On Board)
Vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care marfa a trecut balustrada vasului, in portul de incarcare convenit .Costurile si riscurile de pierdere si deteriorare a marfii sunt suportate din acel moment de cumparator. Termenul FOB implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export. Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare. In cazul in care balustrada vasului nu prezinta relevanta, cum ar fi in cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit sa se foloseasca termenul FCA.

CFR (Cost & Freight)
Vanzatorul trebuie sa plateasca navlu-ul si costurile necesare pentru aducerea marfii in portul de destinatie convenit, dar riscul de pierdere sau deteriorare a marfii, precum si orice costuri suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc dupa ce marfa a fost livrata la bordul navei se transfera de la vanzator la cumparator in momentul in care marfa trece de balustrada vasului in portul de incarcare. Termenul C.F.R implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export In cazul in care balustrada vasului nu prezinta relevanta cum ar fi in cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit sa se foloseasca termenul CPT.

CIF (Cost, Insurance and Freight)
Vanzatorul are aceleasi obligatii ca in cazul termenului CFR dar suplimentar, el trebuie sa efectueze asigurarea maritima care sa acopere riscul cumparatorului de pirdere sau deteriorare a marfii in timpul transportului maritim. Vanzatorul incheie si plateste contractele de asigurare si plateste prima de asigurare. Cumparatorul ia nota ca in cazul termenului CIF, vanzatorul este obligat sa obtina asigurarea pentru acoperirea minima. Termenul CIF implica obligatia vanzatorului de vamuire a marfii pentru export In cazul in care balustrada vasului nu prezinta relevanta cum ar fi in cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit sa se foloseasca termenul CIP.

Numai intelegand si folosind  conditia de livrare in conformitate cu INCOTERMS 2010® schimburile cu beneficiarii nostrii se vor desfasura usor si fara evenimente.